Al port del Pireu, el principal port de Grècia, hi ha hagut fins a 3.000 persones aturades durant mesos. Esperant. Havien entrat a Europa a través de les illes gregues i l’arribada a Atenes era només un pas més en el viatge. Però el tancament de les fronteres les va obligar a quedar-se en tendes provisionals per un temps indefinit.

Els anomenem refugiats però no tenen refugi.

El temps es va acabar el 27 de juliol, quan el desallotjament definitiu del port va fer que tornés a ser únicament un lloc pels turistes.

Nota: En aquest vídeo no surten persones amb la cara reconeixible per preservar-ne la intimitat i garantir-ne l’anonimat.

In Pireaus Port, the main port of Greece, there have been up to 3,000 people for months. Waiting. They had entered Europe through the Greek islands and the arrival in Athens was only part of their way. But the closing of the borders made them stay in provisional tents for an undefined period of time.

 We call them refugees but they don’t have refuge.

This time finished on July 27th, when the final evacuation of the port made it only for tourists again.

Note: In this video there aren’t people with recognisable faces with the aim to preserve their intimacy and right to remain anonimous.

 

Anuncis